Najčastejšie otázky

1. Môžu o pomoc požiadať aj ľudia, ktorí nežijú na Orave, hoci z Oravy pochádzajú?

O pomoc požiadať môžu, ale len v prípade, že nežiadajú o pomoc pre seba. Táto pomoc je totiž určená IBA pre ľudí, ktorí na Orave bývajú - majú tu trvalý alebo prechodný pobyt (aj keď z Oravy nemusia pochádzať). Táto pomoc nie je určená ani pre ľudí, ktorí na Oravu len dochádzajú za prácou.

2. Dostane pomoc každý a kto bude o tom rozhodovať?

Nie všetkým žiadateľom a nie všetkým požiadavkám žiadateľov bude možné vyhovieť. Žiadosti budú objektívne posudzované a vyhodnocované hodnotiacou komisiou, ktorá bude určená organizátormi tejto Iniciatívy. Starostlivo zhodnotia a preveria jednotlivé požiadavky žiadateľov a budú rozhodovať o prideľovaní darov. Na poskytnutie akejkoľvek pomoci pre žiadateľov zo strany Iniciatívy a/alebo darcov nie je právny nárok.

3. O akú materiálnu pomoc môžem požiadať?

Môžete žiadať o akýkoľvek typ materiálu, pomôcok, prístrojov, trvanlivé potraviny, nepoužité hygienické potreby alebo iné súvisiace materiálne vybavenie, ktorého užívanie alebo uskladnenie nepodlieha osobitným predpisom a nariadeniam (napr. lieky, chemikálie a pod.).

4. Kde sa dozviem, ako boli peniaze použité?

Zoznam podporených žiadateľov bude zverejnený na webovej stránke Iniciatívy s adresou www.oravasipomaha.sk Informácie budeme pravidelne aktualizovať každý mesiac. Z dôvodu ochrany osobných údajov GDPR budú v prípade fyzických osôb zverejňované iba iniciály mena, ďalej bydlisko a účel podpory. Prijímateľ je povinný použiť finančný alebo materiálny dar len na cieľ, ktorý bol predmetom žiadosti.

5. V akej výške možno žiadať príspevok?

V rámci iniciatívy Orava si pomáha možno žiadať o príspevok vo výške od 50,- Eur do 300,- Eur. Uvedomujeme si, že tento príspevok nevyrieši problémy alebo náročnú situáciu v rodine, ale určite pomôže preklenúť konkrétne ťažké obdobie, či danú zložitú situáciu.

Opýtajte sa nás

Používaním stránok prevádzkovaných Orava si pomáha súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Súhlasím Viac info